Leading people into the freedom to make a difference.

Bruggen bouwen om ze over te steken en te verbinden.

Hoewel we in teams werken en onze plek in het bedrijf kennen, vormen we vaak kleine eilanden waarbij de verbinding met de omgeving moeizaam en niet altijd constructief is. Dit uit zich vaak in verdedigingsgedrag, inflexibiliteit, het ervaren van muren tussen afdelingen, gemis van betrokkenheid, en achterblijvende (bedrijfs)resultaten. Om constructieve verbindingen te creëren moet het belang van relaties concreet worden opgenomen in onze werkprocessen.

Gebaseerd op de overtuiging dat we ons doel vinden in uitwisseling tussen systemen, en daarvoor gezonde relaties nodig hebben, richt ik mij op het verbeteren van werkrelaties. Om te herstellen waar nodig en te versterken of te vernieuwen waar mogelijk. Met Connecting Again breng ik niet alleen in verbinding wat op zichzelf staat maar wil ik het bouwen en onderhouden van werkrelaties introduceren als een dagelijkse praktijk en kritieke succes factor.

Omdat ik resultaat gedreven ben richt ik mij op mensen, terwijl ik tegelijk processen en (bedrijfs)resultaten verbeter om zo afgesproken doelen te behalen.

Mijn gedrevenheid blijft komen uit mijn missie om mensen te leiden in de vrijheid om een verschil te maken.