Over Danny

Danny Daamen

Het begon allemaal vorm te krijgen tijdens een wandeling met mijn vriend in de Ardennen. In gesprek over wat mij bezighield en waar ik voor stond kwam een slogan naar boven. “Leading people in the freedom to make a difference.” Ik wilde mensen leiden in de vrijheid om een verschil te maken. Het waarom en hoe moest toen nog duidelijk worden.

Een aantal jaar later werd mij de master Organizational Analyst van de Grubb Institute geadviseerd. Als slogan gebruikte zij, “leading people in the freedom to make a difference.” Ik heb deze geweldige mogelijkheid genomen om mij drie jaar lang te verdiepen in begrippen als Purpose, Role Finding-Making-Taking, Organization in the Mind, en het Transformational Experience Framework. Zaken die ik intuïtief al aan het vormgeven was kregen hier onderbouwing, werden verdiept, en bijgesteld.  Vanuit dit verdere onderzoek kwam onder andere naar voren dat mijn gedrevenheid om mensen te leiden in de vrijheid om verschil te maken voortkwam vanuit de allergie voor mensen die in de slachtofferrol blijven hangen. Niet zo nobel als ik in eerste instantie dacht, maar wel een verklaring waarom ik op zoek was naar resultaat en niet alleen warm werd van het proces.

Ik geloof namelijk dat ondanks dat ons zaken overkomen, wij altijd een keuze hebben in het schrijven van ons verhaal. Wat doen wij met wat ons overkomt? Die vrijheid is gekoppeld aan rentmeesterschap en verantwoordelijk.  We zijn verbonden met alles om ons heen en daarmee mede verantwoordelijk voor wat wij gezamenlijk creëren. Dit idee van co-creation en verbondenheid komt voort uit mijn beleving van het christelijke geloof. Ik geloof in een God van relatie die met ons het leven wil vormen. Aan ons de keuze om te participeren of het te laten gebeuren. Zowel privé als in mijn werk wil ik leven vanuit integriteit, verbondenheid, veelkleurigheid, en een onderzoekende geest; open om de meest hardnekkige overtuigingen ter discussie te durven stellen.

Het wordt voor mij steeds duidelijker dat ieder mens alle menselijke aspecten in zich heeft maar op verschillende niveaus en met verschillende voorkeuren ontwikkeld.

Gezamenlijk vormen wij een aanvullend geheel als wij in staat zijn de verschillen te herkennen, te waarderen, en uiteindelijk met elkaar te vieren. Helaas blijkt dit niet altijd even eenvoudig en daar wil ik mij voor inzetten. Vanuit inspirerende ervaringen in mijn privé leven en diverse opdrachten heb ik mogen zien hoe mensen zichzelf hebben verbaasd over wat ze kunnen bereiken en hoe zij zelf regie namen. Mijn studie en onderzoek heeft het inzicht hierin verder ontwikkeld en ik streef ernaar hier verder in te groeien en meesterschap te ontwikkelen in mens zijn.

Mijn achtergrond
Dromend van een baan als politieagent te paard heb ik een middelbare technische opleiding afgerond. Na het vervullen van mijn diensttijd als Marechaussee en een eerste baantje als filiaalmanager van een kleding boutique begint mijn carrière bij Riedel drankenindustrie (Food). Begonnen als monteur leidde mijn ambitie snel tot allround monteur, supervisor van een ploeg storingsmonteurs, en uiteindelijk werd ik verantwoordelijk voor het optimaliseren van het productieproces met het accent op techniek en onderhoud. In deze periode ben ik door de opleidingen middle-, voortgezet-, en general management ontwikkeld in bedrijfskunde.

Na deze verticale ontwikkeling heb ik ervoor gekozen horizontaal verder te ontwikkelen als consultant bij ABB in onderhoudsmanagement. Hierbij leerde ik meerdere industrieën en culturen kennen en verdiepte mijn kennis van toegepaste maintenance management. Aansluitend ben ik onderdeel geworden van de business unit Full Service binnen ABB. Hier was ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van onze feasibility study, ons eerste on-site activiteit bij potentiële klanten. Daarnaast deed ik audits bij bestaande contracten wereldwijd en heb ik in die periode een Nederlandse papierfabriek begeleid in het laatste jaar voor sluiting.

In deze setting van Full Service ontdekte ik het belang van een transformerende verandering in de onderhoudsdiensten die wij overnamen. Het loslaten van oude denkbeelden en overtuigingen was de grootste stap die genomen moest worden en een voorwaarde voor succes. Dit sloot enorm aan bij mijn passie en ik ben mij daarin verder gaan ontwikkelen en verdiepen. Onder andere door een master of arts te voltooien als organizational analyst bij de Grubb institute (East London University). Voor mijn scriptie heb ik de impact van mijn eigen leiderschap bestudeerd tijdens het opstarten van een nieuw contract en in mijn rol als site manager (Hoofd technische dienst). Een pijnlijke maar leerzame tijd.

Toen ABB de business unit Full Service verkocht en het bedrijf Quant een feit werd ben ik gevraagd om wereldwijd een leiderschapsprogramma vorm te geven. Na twee jaar vol enthousiasme mee gebouwd te hebben aan de verzelfstandiging van Quant kon ik mijzelf niet meer herkennen in de heersende normen en waarden binnen het bedrijf. Ik heb er toen voor gekozen om zelfstandig vorm te geven aan wat ik belangrijk vindt. Hierbij gebruik ik alle ervaring die ik in de afgelopen dertig jaar heb mogen opdoen en de nieuwe inzichten die ik elke dag opnieuw ontdek.

Connecting Again
Na een aantal gesprekken met mogelijke nieuwe werkgevers heb ik besloten om zelfstandig verder te gaan. Een belangrijke reden hiervoor was mijn behoefte aan kort cyclische projecten waarbij ik in korte tijd kan aansluiten bij een nieuwe omgeving en het ondersteunen in het creëren van een omgeving waarin verandering kan plaats vinden. In al mijn ervaringen en studie is het belang van de relatie sterk bevestigd. Daarnaast werd duidelijk dat de aandacht voor het bouwen en onderhouden van constructieve relaties ondergeschikt was of dat het belang in zijn geheel niet werd onderkend. Dit leidt tot veel verliezen, frustratie en het gemis aan werkplezier. Hier wilde ik mee aan het werk. Binnen mijn opdrachten deed ik dit al, ik gaf er training in en besprak dit met iedereen die er voor open stond. Belangrijk voor mij werd het inzicht dat zelfkennis moet leiden tot het maken van verbinding met de ander. Omdat zelfkennis op zichzelf maar een halve stap is. Van hieruit is ook de naamkeuze ontstaan:” Connecting Again”. Connecting omdat verbinding voor mij centraal staat. En Again omdat het vaak een hernieuwing is van verbroken verbindingen. Daarom ligt de nadruk in het logo op Connecting. De gekleurde lijn in het midden van het logo representeert mijn link met het kleurenprofiel van Insights Discovery en mijn overtuiging dat we veelkleurigheid moeten vieren. Hoe ik hier concreet vorm aan geef kunt u op de pagina ‘Wat ik doe’ lezen.