Wat ik doe…

Ad-interim 

geef ik part- of fulltime leiding aan afdelingen. Hierbij streef ik er in die periode altijd naar te investeren in de ontwikkeling van individuen en teams. Hierbij gaat veel aandacht naar het bewust maken van de toegevoegde waarde van een team aan de bedrijfsresultaten. Daarnaast verbeter ik de verschillende werkrelaties waardoor uitwisseling plaats vindt met de omgeving. De benadering is systemisch, de vormgeving vooral Pragmatisch. We zijn in gesprek en maken het concreet.
Met dertig jaar ervaring in de productie omgeving, specifiek in het Technisch Onderhouden van productie installaties, kom ik hier het beste tot mijn recht. Toch ga ik ook graag het gesprek aan over posities in andere industrieën.

Coaching 

van individuen en teams door observatie, reflectie en ontwikkeltrajecten. Hierbij kan het gaan om verbetering van werkprocessen maar ook om transformatie waarbij we met de heersende structuren, denkbeelden en overtuigingen werken aan een duurzame, intrinsieke verandering wat moet leiden tot een verbeterde samenwerking. Hierin staan relaties centraal vanuit de vraag: “Hoe verbind ik mij met de ander als individu en hoe verbinden wij ons als team met onze omgeving?” Een deel van het antwoord ligt in het bewustmaken van verwachtingen; “wat verwacht iemand van mij en wat kan iemand van mij verwachten?”

Insights Discovery® Licensed Practitioner (LP)

 “Insights Discovery is een even eenvoudig als toegankelijk kleurenmodel, dat in combinatie met een persoonlijk profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren”.
Lees hierover meer over de methodiek.

Met deze methodiek facilitair ik ontwikkeltrajecten van zowel individuen als teams. Door het verhoogde inzicht in zichzelf en anderen kan er gewerkt worden aan constructieve werkrelaties. Om deze trajecten succesvol te doorlopen stellen we vooraf samen gewenste resultaten vast die waar mogelijk meetbaar maar altijd waarneembaar zijn. Deze methodiek kan ook worden gebruikt als onderdeel van coachings- en andere ontwikkeltrajecten.

Reflectie en advisering. 

Soms is het gewoon goed om iemand van buiten af naar de organisatie te laten kijken en/of als klankbord te gebruiken. Door mijn ruime ervaring  in veel verschillende industrieën, culturen en door mijn vorming als Organizational Analyst kan ik mij snel inleven in een nieuwe situatie. Het samen onderzoekend optrekken heeft al vaak geleidt tot nieuwe inzichten die tot constructieve veranderingen mochten leiden.
Een dergelijke samenwerking kan een brede en ontdekkende insteek hebben maar ook een gerichte opdracht zijn om een specifiek probleem te onderzoeken en oplossingen aan te dragen. Bij voorkeur ben ik naast de analyse ook betrokken bij het realiseren van het gewenste resultaat. Hierbij is het de bedoeling dat de betrokkenen dit zo snel mogelijk zelfstandig kunnen doorzetten.

Optimalisatie van werkprocessen. 

Door processen in kaart te brengen en de toegevoegde waarde van de individuele stappen te bevragen, ondersteun ik afdelingen en  teams in het optimaliseren van hun werkprocessen. Mijn insteek is dit pragmatisch te benaderen en mensen in gesprek te brengen met elkaar. Hierbij leggen we vast wat men van elkaar nodig heeft om gezamenlijk tot efficiënte werkprocessen te komen met optimaal effect. Het startpunt in deze optimalisatie slag is het vaststellen van het gewenste effect en de bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Ik sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij de door de klant gebruikte methodieken. Vanuit mijn ervaring neem ik zelf ook mijn blauwdrukken mee voor als er geen basis aanwezig is.

Enterprise Asset Management (EAM) Systems

Door mijn ervaring in Maintenance Management en leiderschap ben ik goed in staat om verbinding te maken waar vaak scheiding ontstaat. Het implementeren of aanpassen van EAM systemen vraagt om die beide kennis en vaardigheden. Begrijpen wat Maintenance Management inhoudt, verstaan wat er écht wordt gevraagd, goede vragen stellen om uiteindelijk een systeem te krijgen wat de optimale processen goed ondersteund.
Ik heb ervaren een goede mediator te kunnen zijn waardoor implementatie met minder weerstand, efficiënter en effectiever wordt. Dit is zowel in het voordeel van de klant als de systeem leverancier.
Mijn rol kan zijn: adviseur; projectleider; coordinator.